Pierre Bourdieu: Issues of Embodiment and Authenticity

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-226
TijdschriftEtnofoor
Volume17
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit