Pigment epithelial pattern dystrophy: a peripheral type

J.W. Delleman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

207 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)754-757
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume69
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit