Pigment epithelial pattern dystrophy. Four different manifestations in a family

P.T.V.M. de Jong, J.W. Delleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1416-1421
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume100
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit