Pigment Stratigraphy and Trophic Status - an Evaluation of Radionuclide-Dated Lacustrine Sediment

C.L.M. Steenbergen, G.W. Berger, H.J. Korthals, H. Verdouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)207-222
  TijdschriftGeomicrobiology Journal
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit