Pillarization in Perspective

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-164
TijdschriftWest European Politics
Volume23
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit