Pineal and photoperiodic control of different seasonal functions in the European hamster: importance of gonadal steroids and of the central vasopressinergic innervation

P. Pévet, R.M. Buijs, M. Masson-Pévet, B. Canguilhem

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

298 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFundamentals and Clinics in Pineal Research
Plaats van productieNew York
UitgeverijRaven Press
Pagina's221-235
Volume44
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit