Pipeline: Hebrew data from ETCBC to Github

Dirk Roorda (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pipeline: Hebrew data from ETCBC to Github'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences