Piscivore assemblages and predation pressure affect relative safety of some back-reef habitats for juvenile fish in a Caribbean bay

M. Dorenbosch, M.G.G. Grol, A. de Groene, G. van der Velde, I. Nagelkerken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

279 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-196
TijdschriftMarine Ecology Progress Series
Volume379
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit