Piscivory and the development of bimodality in the size distribution of 0+ pikeperch (Stizostedion lucioperca L.)

W.L.T. Van Densen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)119-131
  TijdschriftJournal of Applied Ichthyology
  Volume1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit