Piwi and piRNAs act upstream of an endogenous siRNA pathway to suppress Tc3 transposon mobility in the Caenorhabditis elegans germline.

P.P. Das, M.P. Bagijn, L.D. Goldstein, J.R. Woolford, N.J. Lehrbach, A. Sapetschnig, H.R. Buhecha, M.J. Gilchrist, K.L Howe, R. Stark, N. Matthews, E. Berezikov, R.F. Ketting, S. Tavare, E.A. Miska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

313 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Piwi and piRNAs act upstream of an endogenous siRNA pathway to suppress Tc3 transposon mobility in the Caenorhabditis elegans germline.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences