Piwi-piRNA complexes in the zebrafish germline

S. Houwing

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Ketting, R., Promotor
Plaats van publicatieUtrecht
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit