Plan ontogeny and chemical defence : older seedlings are better defended

A.F. Elger, D.G. Lemoine, M. Fenner, M.E. Hanley

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Plan ontogeny and chemical defence : older seedlings are better defended'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology