Planar cell polarity defects and defective Vangl2 trafficking in mutants for the COPII gene Sec24b

C. Wansleeben, H. Feitsma, M. Montcouquiol, C. Kroon, E. Cuppen, F. Meijlink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Planar cell polarity defects and defective Vangl2 trafficking in mutants for the COPII gene Sec24b'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Social Sciences