Plankton copepods Temora longicornis and Acartia tonsa, and their food in the Oosterschelde estuary (S.W.-Netherlands)

C. Bakker, M.L.M. Tackx, P. Van Rijswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-78
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume22
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit