Plankton size distributions and trophic relations before and after the construction of the storm-surge barrier in the Oosterschelde estuary

M. Tackx, P.M.J. Herman, P. Van Rijswijk, M. Vink, C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)145-152
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit