Plant chemical defense against herbivores and pathogens: generalized defense or trade-offs?

A. Biere, H.B. Marak, J.M.M. Van Damme

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant chemical defense against herbivores and pathogens: generalized defense or trade-offs?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences