Plant community composition but not plant traits determine the outcome of soil legacy effects on plants and insects

R. Heinen (Co-auteur), M. van der Sluijs, A. Biere, J.A. Harvey, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
334 Downloads (Pure)

Zoekresultaten