Plant community composition but not plant traits determine the outcome of soil legacy effects on plants and insects

R. Heinen (Co-auteur), M. van der Sluijs, A. Biere, J.A. Harvey, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
342 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant community composition but not plant traits determine the outcome of soil legacy effects on plants and insects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology