Plant community evenness responds to spatial plant-soil feedback heterogeneity primarily through the diversity of soil conditioning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

229 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant community evenness responds to spatial plant-soil feedback heterogeneity primarily through the diversity of soil conditioning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences