Plant community flood resilience in intensively managed grasslands and the role of the plant economic spectrum

Natalie J. Oram (Co-auteur), Gerlinde De Deyn, Paul Bodelier, Johannes H.C. Cornelissen, Jan Willem van Groenigen, Diego Abalos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant community flood resilience in intensively managed grasslands and the role of the plant economic spectrum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences