Plant competition alters the temporal dynamics of plant-soil feedbacks

T.M. Bezemer (Co-auteur), Jingying Jing, J.M.T. Bakx-Schotman, Erik-Jan Bijleveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant competition alters the temporal dynamics of plant-soil feedbacks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences