Plant ectoparasitic nematodes prefer roots without their microbial enemies

A.M. Piśkiewicz, M.J.K. de Milliano, H. Duyts, W.H. Van der Putten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant ectoparasitic nematodes prefer roots without their microbial enemies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences