Plant functional diversity and nutrient availability can improve restoration of floating fens via facilitation, complementarity and selection effects

Jeroen P. van Zuidam, Casper van Leeuwen, Elisabeth S. Bakker, Jos T.A. Verhoeven, Stéphanie Ijff, Edwin T.H.M. Peeters, Bastiaan G. van Zuidam, Merel B. Soons (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

189 Downloads (Pure)

Zoekresultaten