Plant functional types define magnitude of drought response in peatland CO2 exchange

J.J. Kuiper, W.M. Mooij, L. Bragazza, B.J.M. Robroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Citaten (Scopus)
1547 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant functional types define magnitude of drought response in peatland CO2 exchange'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology