Plant-Growth Endophytic Bacteria Improve Nutrient Use Efficiency and Modulate Foliar N-Metabolites in Sugarcane Seedling

Matheus Cipriano (Co-auteur), Raquel de Paula Freitas-Iório, M. Dimitrov, S.A.L. Andrade, Eiko Kuramae, A.P.D. da Silveira (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer479
Aantal pagina's19
TijdschriftMicroorganisms
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit