Plant-mediated effects in the Brassicaceae on the performance and behaviour of parasitoids

R. Gols, J.A. Harvey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  271 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant-mediated effects in the Brassicaceae on the performance and behaviour of parasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology