Plant-mediated species networks: the modulating role of herbivore density

A Pineda (Co-auteur), R. Soler, V. Pastor, Y. Li, Marcel Dicke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant-mediated species networks: the modulating role of herbivore density'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology