Plant-Microbe Eco-Evolutionary Dynamics in a Changing World

V. Angulo, N. Beriot, E. Garcia-Hernandez, E. Li, R. Masteling, J. Lau (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Phytologist
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit