Plant mutualisms with rhizosphere microbiota in introduced versus native ranges

Natasha Shelby, Richard P. Duncan, Wim H. van der Putten, Kevin J. McGinn, Carolin Weser, Philip E. Hulme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant mutualisms with rhizosphere microbiota in introduced versus native ranges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences