Plant neighbours can make or break the disease transmission chain of a fungal root pathogen

Eline Ampt (Co-auteur), Jasper van Ruijven, Mark Zwart, J.M. Raaijmakers, Aad J Termorshuizen, Liesje Mommer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
156 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant neighbours can make or break the disease transmission chain of a fungal root pathogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences