Plant pathology - Pathogen-driven forest diversity

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Temperate black cherry forests may owe their diversity in part to the presence of pathogenic fungi. Black cherry seedlings do not tend to survive beneath... [KEYWORDS: Populations; trees]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)232-233
  TijdschriftNature
  Volume404
  Nummer van het tijdschrift6775
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant pathology - Pathogen-driven forest diversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit