Plant population size and isolation affect herbivory of Silene latifolia by the specialist herbivore Hadena bicruris and parasitism of the herbivore by parasitoids

J.A. Elzinga, H. Turin, J.M.M. Van Damme, A. Biere

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant population size and isolation affect herbivory of Silene latifolia by the specialist herbivore Hadena bicruris and parasitism of the herbivore by parasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology