Plant quantity affects development and survival of a gregarious insect herbivore and its endoparasitoid wasp.

M. Fei, R. Gols, F. Zhu, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

480 Downloads (Pure)

Zoekresultaten