Plant responses to variable timing of aboveground clipping and belowground herbivory depend on plant age

Minggang Wang (Co-auteur), T. Martijn Bezemer, W.H. van der Putten, Pella Brinkman, Arjen Biere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant responses to variable timing of aboveground clipping and belowground herbivory depend on plant age'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences