Plant-soil feedback as a driver of spatial structure in ecosystems: A commentary on “Belowground feedbacks as drivers of spatial self-organization and community assembly” by Inderjit, Ragan M. Callaway and Ehud Meron

Maarten B. Eppinga (Co-auteur), Wim H. Van der Putten, James D. Bever

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-14
Aantal pagina's9
TijdschriftPhysics of Life Reviews
Volume40
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit