Plant-soil feedback of native and range-expanding plant species is insensitive to temperature

R.H.A. Van Grunsven, W.H. Van der Putten, T.M. Bezemer, E.M. Veenendaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

254 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant-soil feedback of native and range-expanding plant species is insensitive to temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology