Plant-soil feedbacks and the coexistence of competing plants

T.A. Revilla, G.F. Veen, M.B. Eppinga, F.J. Weissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Citaten (Scopus)
291 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant-soil feedbacks and the coexistence of competing plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences