Plant species and functional group effects on abiotic and microbial soil properties and plant-soil feedback responses in two grasslands

T.M. Bezemer, C.S. Lawson, K. Hedlund, A.R. Edwards, A.J. Brook, J.M. Igual, S.R. Mortimer, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  304 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant species and functional group effects on abiotic and microbial soil properties and plant-soil feedback responses in two grasslands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences