Plant specific soil-borne diseases contribute to succession in fordune vegetation

W.H. Van der Putten, C. Van Dijk, B.A.M. Peters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  49 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)53-56
  TijdschriftNature
  Volume362
  Nummer van het tijdschrift6415
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit