Plant traits shape soil legacy effects on individual plant-insect interactions

R. Heinen (Co-auteur), Arjen Biere, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
200 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-273
TijdschriftOikos
Volume129
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit