Plant traits shape soil legacy effects on individual plant-insect interactions

R. Heinen (Co-auteur), Arjen Biere, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

132 Downloads (Pure)

Zoekresultaten