Planten in een veranderende wereld; genetische, fysiologische en morfologische aanpassingen aan het milieu

J.W. Woldendorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  14 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)248-253
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume65
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit