Plants as green as phones: Novel insights into plant-mediated communication between below- and above-ground insects

R. Soler Gamborena, J.A. Harvey, T.M. Bezemer, J.F. Stuefer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Plants as green as phones: Novel insights into plant-mediated communication between below- and above-ground insects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology