Plant–Soil Feedback Effects on Growth, Defense and Susceptibility to a Soil-Borne Disease in a Cut Flower Crop: Species and Functional Group Effects

Haikun Ma (Co-auteur), Ana Pineda, Andre W. G. van der Wurff, Ciska Raaijmakers, T. M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
157 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant–Soil Feedback Effects on Growth, Defense and Susceptibility to a Soil-Borne Disease in a Cut Flower Crop: Species and Functional Group Effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology