Plasma microRNAs serve as biomarkers of therapeutic efficacy and disease progression in hypertension-induced heart failure

Brent A Dickinson, Hillary M Semus, Rusty L Montgomery, Christianna Stack, Paul A Latimer, Steven M Lewton, Joshua M Lynch, Thomas G Hullinger, Anita G Seto, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plasma microRNAs serve as biomarkers of therapeutic efficacy and disease progression in hypertension-induced heart failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences