Plasma prorenin as an early marker of microvascular disease in patients with diabetes mellitus

A.A.M. Franken, F.H.M. Derkx, P.J. Blankestijn, J.A.M.J.L. Janssen, C.K. Mannesse, W. Hop, F. Boomsma, R. Weber, E. Peperkamp, P.T.V.M. de Jong, M.A.D.H. Schalekamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-143
TijdschriftDiabetes & Metabolism
Volume18
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit