Plasma vasopressin levels of rats as measured by radioimmunoassay

J. Dogterom, R.M. Buijs, Tj.B. van Wimersma Greidanus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit