Plastic mulch film residues in agriculture: impact on soil suppressiveness, plant growth and microbial communities

Yueling Qi (Co-auteur), Adam Ossowicki, Étienne Yergeau, Gianpiero Vigani, Violette Geissen, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummerfiac017
Aantal pagina's10
TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
Volume98
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit