Plasticity in life-history traits of Plantago-major L. ssp. pleiosperma Pilger

L.A.P. Lotz, C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-30
  TijdschriftOecologia
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit