Plasticity of life characteristics in two different populations of Plantago-maritima L

C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)377-394
  TijdschriftActa Oecologica - Oecologia Plantarum
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit